Logo

Kayın Peleti Hakkında

blog-img

Kayın Peleti Hakkında

Pelet türleri arasında bir diğeri kayın peleti olmaktadır. İsminden de anlaşıldığı üzere kayın ağacından üretilen bir yakıt türü olan kayın peleti ülkemizde doğal olarak yetişen ağaç türü olmakta Avrupa ülkelerinde fazlasıyla ilgi gören bir ağaç olması farklı yetiştirilmesine neden olmuştur. Dünya genelinde 10 çeşit kayın ağacı saymak mümkündür. Kullanım alanı olarak birçok alanda kullanılan akhuş ağacı pelet yapımında da kullanılmaktadır.

Pelet yakıtı olarak kayın ağacından oluşan atıkları sıkıştırılarak üretilen kayın peleti ülkemizde Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde görülmektedir. Dünya oranında da sık görülme özelliğine sahip olan kayın ağacı sonbahar ayında yaprak dökmektedir. Ömürleri 700 yıl olan kayın ağacı boy olarak da 40 metreye kadar uzama ihtimali vardır. Sadece pelet yakıtı için değil sağlık açısından da birçok açıdan fayda sağlamakta olan kayın ağacı yakıt olarak da kayın peleti olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tür olarak kabuklu bir ağaç olmakta olan kayın ağacı pelet türü olarak da ürettiği atıklara baskı uygulanıp üretilen yakıt türü olmaktadır. Yakıt türü olarak da fosil yakıtlardan farklı olmaktadır. Üretilen yakıt türü olarak her açıdan fayda sağlayan kayın peleti küçük silindirik bir forma sahip olmakta genel olarak 6-10 mm çapında ve 10-40 mm arasında uzunluğu olmakta olan kayın peleti. Sözlük anlamı olarak da topak, yumak, silindir, misket olan pelet, yakıtı her türlü odun, odun artığı, ormansal atık, tarımsal atık, endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla sıkıştırma suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçalar olmaktadır.

Pelet yakıt türleri biokütle olarak da söylenebilir. Biokütle dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağı olmaktadır. Kayın peleti doğal olarak üretildiği için katkı maddesi bulunmaması ve kül miktarı az olduğundan ürettiği enerji miktarı fosil yakıtlara oranla daha yüksek olmaktadır. Bu sayede pelet yakıtı kullanım olarak diğer yakıt türlerine göre daha avantaj sağlamaktadır.

Fosil yakıtların çevreye verdiği hasara bakılacak olunursa zehirli gaz, zehirlenme riski olarak pelet yakıtın da böyle durumlar görülmemektedir. Ufak parçalardan oluşan pelet depolama alanı olarak da fazla yer kaplamayan pelet yakıtı taşıma olarak da daha kolay olmaktadır. Atıklardan üretilen pelet yakıtı sayesinde oluşabilecek atıkları önlemek amacıyla da doğayı katkı sağlamaktadır. Hem de kendi yakıt türünü üretmemizde ülke ekonomisine yardım sağlamaktadır.

Pelet konusundaki ihtiyaç ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.